Coaching

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

COACHING

Omschrijving

Een vorm van begeleiding die er vooral op gericht is een medewerker te ondersteunen in het ontplooien van zijn kwaliteiten.
Coaching kan gegeven worden door een direkt leidinggevende, maar in sommige situaties kan inschakeling van een externe coach de voorkeur genieten.

Doelgroep

Medewerkers die onvoldoende uit de verf komen in het licht van hun capaciteiten en/of de wensen van de organisatie.

Doel

De medewerker is in staat en gemotiveerd om zijn eigen professionele kennis, vaardigheden en houding optimaal te ontplooien mede in relatie tot de wensen die de organisatie bij de funktie van de betreffende medewerker heeft.

Opzet

Er wordt volgens een afgesproken plan van aanpak gewerkt aan van te voren vastgestelde problemen, c.q. doelen. Er vindt regelmatig een terugkoppeling plaats met de opdrachtgever en/of de direkt leidinggevende om na te gaan in hoeverre verandering in het funktioneren merkbaar is.
De coaching kan zowel individuel als in groepsverband plaatsvinden.