Bejegening

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

 

WIE GOED DOET, GOED ONTMOET

Scholing Bejegening van bewoners

Doelgroep

Medewerkers van zorgcentra.

Doel

De medewerkers inzicht geven in en het laten eigen maken van een stijl van bejegening van bewoners en bezoekers, die aansluit bij de achtergrond, cultuur en beleving van deze bewoners en bezoekers.

Opzet

De scholing bestaat drie dagdelen, waarvan er twee in de vorm van een hele dag plaatsvinden. Het eerste dagdeel heeft het karakter van een algemene inleiding op het thema. De hele dag is bedoeld voor het feedback krijgen op de eigen stijl van bejegening en het eigen maken van een meer gewenste stijl.

Planning

De planning vindt in overleg plaats.

Inhoud

Dagdeel 1

 • Na een korte kennismaking zal ingegaan worden op de volgende begrippen:

 • bejegening in het algemeen

 • basisbegrippen van de communicatie

 • bedoeling en effect binnen de communicatie

 • verbale en non-verbale communicatie

 • (on-)gelijkwaardige communicatie

 • woordgebruik en beleefdheidsvormen

 • invloeden op leefsfeer / woonklimaat

 • inzicht in groepsfenomenen zoals informele leiders, uitstoting, zwarte schaap, groepsdruk, e.d.

Dagdeel 2/3

Tijdens deze dag worden situaties uit de praktijk met een actrice nagespeeld en aan de hand van video-opnamen nabesproken op:

 • stijl van bejegening

 • (on-)gelijkwaardigheid in de bejegening

 • woordgebruik

 • lichaamstaal

 • stijl van reageren op elkaar

 • groepsfeer

 • be´nvloeden van leefsfeer / woonklimaat

Aan het eind van deze dag worden conclusies getrokken en aandachtspunten opgesteld voor de praktijk. Met elkaar willen we komen tot een soort 10 gouden regels voor wat betreft de bejegening.