Complex gedrag

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

 

OMGAAN MET COMPLEX GEDRAG

 

Doelgroep

Medewerkers (meerdere disciplines) van zorgvoorzieningen, waar bewoners/patiŽnten met complex gedrag verblijven. Hierbij kan gedacht worden aan verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen, Fokus-projekten e.d.

Doel

  • inzicht in de verschillende achtergronden van complex gedrag;
  • inzicht in een ontwikkelingspsychologische beschouwing op complex gedrag;
  • inzicht in het proces van krisisverwerking;
  • inzicht in de invloed van hersenletsel op complex gedrag;
  • inzicht in de invloed van het eigen gedrag;
  • inzicht in de eigen persoonlijke manier(en) van omgaan met complex gedrag;
  • inzicht hebben in de eisen die het omgaan met complex gedrag stelt aan de samenwerking.
 

Opzet

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur.

In de training ligt het aksent op het leren gebruiken van de eigen persoon als instrument binnen de relatie met deze groep bewoners/patiŽnten. Hiertoe zal tijdens de training intensief gewerkt worden met rollenspellen met behulp van een acteur/actrice.
Voorafgaande aan de training zal de acteur/actrice een dagdeel participerend observeren binnen de betreffende voorziening.

De groep bestaat uit 12 - 16 deelnemers.

Inhoud

Verkenning van de beginsituatie en het thema

Besproken wordt in welke mate en vorm de deelnemers met complex gedrag te maken hebben. De bijeenkomst zal verder besteed worden aan een algemene inleiding op complex gedrag en vervolgens een ontwikkelingspsychologische beschouwing op complex gedrag. Aan de hand van casuïstiek zal deze theorie nader geïllustreerd worden.

Krisisverwerking

Aan de hand van een model van krisisverwerking wordt gekeken naar de invloed van onverwerkte krises (b.v. ongeval of ernstige ziekte) op complex gedrag. Aan de hand van de ervaringen van de deelnemers wordt het verband met de eigen werksituatie gelegd.

De invloed van het eigen gedrag

Ervaringen met complex gedrag binnen de werksituatie vormen het uitgangspunt om na te gaan hoe ieders persoonlijke manier is in het omgaan met bepaalde vormen van complex gedrag en welke effekten deze manier teweegbrengt.

Binnen deze bespreking zal kritisch gekeken worden naar welke manieren wel en welke minder of juist helemaal niet werken in de beschreven situaties.

Effektief omgaan met complex gedrag

Aan de hand van rollenspelen met behulp van een acteur/actrice worden praktijksituaties uitgewerkt. Hierbij zal met name ook aandacht besteed worden aan de vraag: hoe ga je om met eigen emoties.

Samenwerking

Omgaan met complex gedrag stelt een aantal eisen aan de samenwerking binnen het team. Hierbij valt te denken aan kollegiale ondersteuning, houden aan afspraken, consequent zijn in benadering, kritische reflektie op het eigen handelen, oog hebben voor grenzen en beperkingen en durven aangeven van onzekerheden, emoties en onmacht.