Inspiratie

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

  

ZORG VOOR INSPIRATIE

WAAR GAAT HET OOK AL WEER OM?

 
Inleiding

Door de intensiteit, waarmee we ons werk vaak doen, bestaat het gevaar dat de ervaring en routine, die nodig zijn om het werk goed en soepel te laten verlopen de overhand gaan krijgen. We werken steeds meer op de automatische piloot en gaan voorbij aan wat zowel voor onszelf als voor de patiënt het meest basaal is: tijd voor persoonlijk kontakt.
Daarmee dreigen we ook het kontakt met de eigen bezieling en inspiratie te verliezen.
Om die reden is de kernvraag binnen dit trajekt: Waar gaat het nou ook al weer om?

Doelgroep

Elk bestaand team van medewerkers, waarin behoefte is aan hernieuwd kontakt met de eigen inspiratie en bezieling.

Doel

bullet stilstaan bij eigen ge-ïnspireerd zijn
bullet opnieuw realiseren van de vraag: waar gaat het om?
bullet op zoek gaan naar eigen bronnen van inspiratie en bezieling
bullet op zoek gaan naar mogelijkheden om zichzelf en anderen te inspireren
bullet bevorderen van kontakt
 

Uitgangspunten

bullet positieve waardering voor wat er is
bullet accent op luchtigheid en humor
bullet uitnodigen tot reflektie
bullet terug naar essentie
 

Opzet

Het trajekt zal bestaan uit een themadag gevolgd door een aantal ‘follow-up'-momenten.

De groepsgrootte voor het trajekt is vastgesteld op maximaal 20 personen.

De begeleiding van het trajekt wordt verzorgd door twee trainers/begeleiders.

De follow-up momenten zijn vooral bedoeld om de invoering en continuering in de praktijk te ondersteunen. Om die reden zal voorafgaand aan de themadagen een dagdeel hieraan besteed worden met de leidinggevende(n).

Inhoud

Dagdeel leidinggevende(n)

Tijdens dit dagdeel komen de volgende aspekten aan de orde:
bullet brainstorm rond de essentiële vraag: waar gaat het nou om in de zorg?
bullet ondersteuning invoering en voortgang
bullet ervaren van de kracht van luchtigheid en humor
bullet positieve waardering
bullet de invulling van de themadag
 

Themadag

Aan de hand van werkvormen vanuit de theater- en clownwereld worden de deelnemers uitgenodigd te reflekteren op hun bezig zijn, hun omgang met elkaar en op hun bejegening van patiënten en op de onderliggende vraag naar hun inspiratie en bezieling: waar gaat het feitelijk om?
Hierbij zullen ook vraagtekens geplaatst worden bij de  vanzelfsprekend-heden binnen de afdeling.
Het geheel zal een luchtig en vooral ook interaktief karakter hebben.

Tijdens de middag zal met name ook aandacht besteed worden aan de vertaling naar de werkvloer.