Kreatief leiden

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

  

KREATIEF LEIDINGGEVEN EN COACHEN

 

Doelgroep

Leidinggevenden vanuit de diverse diensten van de organisatie.

Hoofddoel

De leidinggevenden zijn in staat op een kreatieve en heldere wijze leiding te geven aan hun medewerkers.

Subdoelen

bullet zicht krijgen op eigen kwaliteiten en valkuilen in leidinggeven;
bullet zicht krijgen op eigen 'vastgeroeste' reaktie-patronen binnen het funktioneren als leidinggevende;
bullet zicht krijgen op de effekten van de eigen stijl van leidinggeven;
bullet inzicht hebben in het belang van coachen als instrument van leidinggeven;
bullet durven experimenteren met ander gedrag;
bullet in staat zijn om op een kreatieve wijze om te gaan met problemen binnen de eigen afdeling of dienst;
bullet in staat zijn anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden;
bullet kunnen hanteren van het 'niet-oplosbare'.
 

Opzet

Het totale trajekt bestaat uit twee delen, te weten een intensieve tweedaagse training en daarop aansluitend een trajekt van drie supervisie-bijeenkomsten en twee intervisie- bijeenkomsten van ca. 1½ uur, welke verspreid over een ruimere periode zullen plaatsvinden.

De groepsgrootte voor de tweedaagse is vastgesteld op ca. 12 deelnemers; de supervisie-/intervisie-groepen zullen steeds uit 4 deelnemers bestaan.

Inhoud

Tweedaagse

Na een korte kennismaking en uitleg van het programma zullen de modellen aangereikt worden die inzicht kunnen verschaffen in de opbouw van vaste reaktie-/communicatie- patronen als leidinggevende.

Met behulp van korte oefensituaties worden de verschillende patronen van de deelnemers verder verkend, waarbij met name ook gekeken zal worden naar het effekt van bepaalde reaktie-/communicatie-patronen op anderen.

Tevens zal hierbij ook gekeken worden naar de mate van helderheid in de communicatie en de mate waarin deelnemers hun verantwoordelijkheid binnen de communicatie oppakken of vermijden.

Tijdens de tweede dag ligt het aksent op het experimenteren met alternatief gedrag als leidinggevende.

Bovendien zal aandacht besteed worden aan de casuïstiek die zich tijdens het proces in de groep voordoet. Met andere woorden zullen ook de vaste patronen danwel kreatieve wijzen van reageren op elkaar in de groep aan de orde worden gesteld. Ook hierbij zal gekeken worden naar de helderheid, c.q. het ontbreken van helderheid in de communicatie binnen de groep.

Thema's

bullet kreatief omgaan met eigen kwaliteiten en beperkingen;
bullet kreativiteit en humor;
bullet authenticiteit;
bullet(on)helderheid in communicatie (diskwalifikaties);
bullet coachen als instrument
bullet omgaan met verantwoordelijkheden;
bullet balans tussen meegaan en grenzen stellen.
 

Supervisie/ Intervisie

Tijdens de supervisie-/intervisie-momenten zal vooral aandacht besteed worden aan het ondersteunen van het in de praktijk realiseren en verder ontwikkelen van de eigen gemaakte inzichten, vaardigheden en kreativiteit.