Psychogeriatrie

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

  

OMGAAN MET PSYCHOGERIATRISCHE BEWONERS

 

Doelgroep

Ziekenverzorgenden, bejaardenverzorgenden en medewerkenden verzorging.

Doelen

bullet inzicht in de diversiteit aan psychopathologie binnen de groep psychogeriatrische bewoners;
bullet inzicht in mogelijke benaderingen van psychogeriatrische bewoners, zoals Belevingsgerichte benadering, Realiteits-Oriënterende benadering, Validerende benadering, Zintuig-aktiverende/-ontspannende benadering en Struktuur gerichte benadering;
bullet inzicht in de rol van de eigen houding en lichaamstaal op het funktioneren van de individuele bewoner en de groep;
bullet in staat zijn de eigen benadering af te stemmen op de behoefte van de individuele bewoner;
bullet in staat zijn het gebruik van technieken af te stemmen op de behoef te en nood van de individuele bewoner;
bullet in staat zijn (samen met kollega's) te reflekteren op eigen gedrag.
 

Opzet

De scholing wordt verzorgd in de vorm van een aantal hele dagen (2) en een aantal losse dagdelen (4) met steeds een tussenpoos van ca. 3 à 4 weken.

Tijdens de hele dagen zal 's middags een actrice aanwezig zijn om datgene wat 's morgens theoretisch aangeboden is praktisch te oefenen.

 

Inhoud

Dagdeel 1

bullet diversiteit in psychopathologie
bullet belevingsgerichte benaderingen
bullet basisbegrippen van Validation
bullet verschil tussen feiten en beleving
bullet oog hebben voor symboliek
 

Dagdeel 2

bullet rollenspelen met actrice
bullet stadia van verwardheid volgens Verdult en Feil
bullet technieken van Realiteitsoriëntatie-training, Validation en Zintuig Aktivering
 

Dagdeel 3

bullet terugkoppeling a.h.v. eigen verslaglegging
bullet casuïstiek-bespreking
bullet intervisie
 

Dagdeel 4

bullet sociale geschiedenis (belang en feiten)
bullet terugkoppeling a.h.v. eigen verslaglegging
bullet casuïstiek-bespreking
bullet intervisie
 

Dagdeel 5

bullet krisisverwerking
bullet omgaan met onverwerkte krises
bullet casuïstiek-bespreking
bullet intervisie
 

Dagdeel 6

bullet complex gedrag (achtergronden en vormen)
bullet omgaan met complex gedrag
 

Dagdeel 7

bullet rollenspelen met actrice
bullet vormen van complex gedrag
bullet struktuur gerichte benadering
bullet oefenen in strukturerende technieken
 

Dagdeel 8

bullet terugkoppeling a.h.v. eigen verslaglegging
bullet casuïstiek-bespreking
bullet intervisie