Samenwerking

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

 

SAMENWERKING

WAAR GAAT HET OOK AL WEER OM?

 

Inleiding

Door de intensiteit van het werk binnen een afdeling bestaat het gevaar dat de ervaring en routine, die nodig zijn om het werk goed en soepel te laten verlopen de overhand gaan krijgen. Men werkt op de automatische piloot en gaat voorbij aan wat zowel voor zichzelf , voor het team, als voor de patiënt het meest basaal is: tijd voor persoonlijk kontakt.
Daarmee dreigt men ook het kontakt met de eigen bezieling en inspiratie te verliezen.
Om die reden is de kernvraag binnen dit trajekt: Waar gaat het nou ook al weer om?

Doelgroep

Elk bestaand team van medewerkers, waarin behoefte is aan bezinning op de omgang met de bewoner en met elkaar en behoefte is aan een hernieuwd kontakt met de eigen inspiratie en bezieling.

Doel

bullet verbeteren van het kontakt met bewoners
bullet verbeteren van de onderlinge samenwerking
bullet stilstaan bij eigen ge-ïnspireerd zijn
bullet opnieuw realiseren van de vraag: waar gaat het om?
bullet op zoek gaan naar eigen bronnen van inspiratie en bezieling
bullet op zoek gaan naar mogelijkheden om zichzelf en anderen te inspireren
 

Uitgangspunten

bullet uitnodigen tot reflektie
bullet positieve waardering voor wat er is
bullet terug naar essentie
bullet stimuleren van kwaliteit
bullet ruimte voor luchtigheid en humor
 

Opzet

Het trajekt zal bestaan uit een themadag gevolgd door een aantal 'follow-up'-momenten.

De groepsgrootte voor het trajekt is vastgesteld op maximaal 20 personen.

De follow-up momenten zijn vooral bedoeld om de invoering en continuering in de praktijk te ondersteunen. Om die reden zal voorafgaand aan de themadag een dagdeel hieraan besteed worden met de leidinggevende(n).

De begeleiding van dit traject kan ook verzorgd worden door twee trainers/begeleiders indien de grootte van de groep dit wenselijk maakt.

Inhoud

Dagdeel leidinggevende(n)

Tijdens dit dagdeel komen de volgende aspekten aan de orde:
bullet bezinning rond de vragen: waar gaat het om in de zorg en hoe loopt dit nu?
bullet knelpunten binnen de samenwerking van het betreffende team
bullet ondersteuning voortgang
bullet positieve waardering
bullet de invulling van de themadag
 

Themadag

Aan de hand van vragen en oefeningen worden de deelnemers uitgenodigd te reflekteren op hun bezig zijn, hun omgang met elkaar en op hun bejegening van patiënten en op de onderliggende vraag naar hun inspiratie en bezieling: waar gaat het feitelijk om?
Hierbij zullen ook vraagtekens geplaatst worden bij de  vanzelfsprekendheden binnen de afdeling.
Het geheel zal een sterk ervaringsgericht en persoonsgericht karakter hebben.

De onderlinge kommunikatie tijdens deze bespreking zal waar nodig aan de orde gesteld worden om op die manier de kommunikatie te bevorderen.

Tijdens de dag zal met name ook aandacht besteed worden aan de vertaling naar de werkvloer. Hiertoe zullen eventueel korte rollenspelsituaties gebruikt worden.

Follow-up

Tijdens de folow-up bijeenkomsten ligt het accent op het terugkijken op de ervaringen in de praktijk. De deelnemers worden uitgenodigd om kritisch te reflekteren op hun eigen bezig zijn.

Waar dit gepast is, zullen opnieuw korte rollenspelsituaties gebruikt worden om praktijk-situaties na te spelen en te bespreken.