Stress

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

  

THEMADAG

OMGAAN MET STRESS / WEERBAARHEID

 

Doelgroep

Werkers binnen de gezondheidszorg, welzijnssector en het onderwijs.

Doelen

bullet inzicht krijgen in 'stressoren'
bullet vaardigheid in het omgaan met stress
bullet vaardigheid in het voorkomen van stress
bullet weerbaarheid
bullet aanspreken van collega's (persoonlijke effectiviteit)
 

Opzet

Een themadag, welke bestaat uit 2 dagdelen van elk 3 uur.

Er is uitgegaan van een groepsgrootte van maximaal 15 personen.

 

Inhoud

Na een korte kennismaking waarin ook de verwachtingen naar de themadag gepeild worden, krijgen de deelnemers de kans om ontspanning en stress 'aan den lijve' te ervaren.
Tijdens de nabespreking hiervan wordt gekeken naar een ieders bronnen van stress en welke gedachten hier mogelijk aan ten grondslag liggen.

Aan de hand van de RET-methode wordt de deelnemers een mogelijkheid aangereikt om stress bij zichzelf te voorkomen, dan wel te hanteren (bewust zijn van spiraal: situatie-gedachten-gevoel).
Tevens wordt hierbij kort ingegaan op enkele achterliggende ideeën bij het begrip stress, zoals stress-signalen en de verhouding belasting - draagkracht - draaglast en de relatie hiervan met persoonlijke eigenschappen en vaardig heden.

De middagsessie wordt vooral besteed aan het verkennen van en oefenen met het vergroten van de draagkracht en de persoonlijke effektiviteit.
Hiervoor worden konkrete oefeningen aangereikt, die zowel in de grote groep als in koppels uitgevoerd worden.

De dag wordt afgesloten met het opstellen van een persoonlijk stappenplan, waarbij de deelnemers gestimuleerd worden een maatje of persoonlijke bewaker te vragen hen bij de uitvoering van het stappenplan te ondersteunen.