Trauma-ervaring

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

  

OMGAAN MET TRAUMATISCHE ERVARINGEN

Inleiding

Verzorgenden en verplegenden in de gezondheidszorg en ouderenzorg worden in hun werk regelmatig gekonfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen. Gebeurtenissen die zeer emotioneel beladen kunnen zijn, zoals ziekte, lijden, extreme agressie en dood. Van hen wordt verwacht dat zij op een professionele wijze met dergelijke gebeurtenissen omgaan.

Dit betekent dat zij een balans moeten vinden tussen het openstaan voor emoties (van de ander en van zichzelf) en het tegelijkertijd voldoende afstand nemen van deze emoties om adequaat te kunnen handelen.

In de praktijk leidt dit er nogal eens toe dat verzorgenden en verplegenden geleidelijk aan een 'scherm' opbouwen voor emoties, waardoor ze er minder door geraakt worden. Een gevolg hiervan is dat ze zich ook gaan afsluiten voor hun eigen emoties en daardoor vaak niet of pas laat in de gaten hebben wat voor impact een bepaalde gebeurtenis eigenlijk op hen heeft (gehad). In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om gerichte aandacht aan deze problematiek te geven.

De training Omgaan met traumatische ervaringen heeft de bedoeling om hierin een ondersteuning te bieden.

Doelgroep

Medewerkers van gezondheidzorginstellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, alsmede medewerkers van de thuiszorg die binnen hun werk traumatische ervaringen hebben opgedaan.

Doelen

 • inzicht krijgen in het begrip "traumatische ervaringen";
 • het leren herkennen van de verschillende vormen van traumatische ervaringen en de mogelijke oorzaken hiervan;
 • het vergroten van inzicht in de eigen reakties en gevoelens die door traumatische ervaringen worden opgeroepen;
 • inzicht krijgen in de eigen normen t.a.v. het omgaan met traumatische ervaringen;
 • inzicht in faktoren die een trauma kunnen vergroten;
 • ter voorkoming van de slachtofferrol inzicht krijgen in het ontwikkelen van weerbaarheid;
 • inzicht krijgen in verwerkingsstrategieën m.b.t. traumatische ervaringen en het toepassen hiervan;
 • in staat zijn eigen ervaringen rondom traumatische ervaringen te delen;
 • in staat zijn hulp te vragen bij kollega's;
 • inzicht krijgen in de te nemen stappen binnen de organisatie om traumatische ervaringen bespreekbaar te maken.
 

Opzet

Deze training wordt verzorgd in de vorm van een intensieve 2-daagse training. De werktijden zijn op beide dagen van 9.30 - 16.30 uur.

De maximale groepsgrootte is vastgesteld op ca. 12 deelnemers.

De training kan ook specifiek voor leidinggevenden verzorgd worden. In dat geval zullen binnen de training naast de hieronder beschreven thema's met name ook de verantwoordelijkheden van de leidinggevende m.b.t. het omgaan met traumatische ervaringen aan de orde worden gesteld.

 

Inhoud

Traumatische ervaringen, een begripsbepaling

 • kennismaking (insteek naar de training);
 • ervaringen en verwachtingen inventariseren;
 • het begrip traumatische ervaringen, een uitleg;
 • eigen normen t.a.v. het omgaan met traumatische ervaringen .
 

Eigen ervaringen

 • delen van eigen ervaringen;
 • herkennen van de verschillende vormen van traumatische ervaringen;
 • bespreekbaar maken van eigen reakties en gevoelens die door traumatische ervaringen worden opgeroepen;
 • faktoren die een trauma kunnen vergroten;
 • een eerste aanzet tot het bespreken van verwerkingsstrategieën m.b.t. traumatische ervaringen.
 

Gedeelde smart is halve smart

 • wat kun je beter wel en beter niet doen?
 • welke steun heb je nodig?
 • hoe kun je anderen steunen?
 • hoe kreëer je steun?
 • hoe hou je mogelijk steun van je af?
 • wanneer is professionele begeleiding nodig?
 

Je hoeft het niet alleen te doen?

 • maatregelen om traumatische ervaringen bespreekbaar te maken;
 • stappen die het best bewandeld kunnen worden.