Zingeving

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

  

OMGAAN MET ZINGEVINGSVRAGEN

Doelgroep

Verzorgenden van verpleeg- en verzorgingshuizen

Doelen

 • verzorgenden leren omgaan met zingevingsvragen/ verwerkingsproblematiek van ouderen;
 • verzorgenden leren omgaan met hun eigen beleving m.b.t. deze thematiek;
 • verzorgenden leren hoe men elkaar als kollega's kan ondersteunen.
 

Opzet

De kursus bestaat per groep uit één intensieve themadag, drie supervisie-bijeenkomsten en twee intervisie-bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat de gevormde supervisie-/ intervisie-groepen ook in een later stadium als intervisie-groep bijeen blijven komen.

De groepsgrootte voor de groep als geheel is bepaald op ca. 12 deelnemers. De groepsgrootte voor de supervisie-bijeenkomsten is bepaald op ca. 4 personen.

Inhoud

Tijdens de themadag wordt het thema Zingeving 'neergezet' en uitgewerkt, waarbij aandacht besteed zal worden aan de volgende aspekten:

 • balans opmaken; zingeving/zinbeleving;
 • de 'rode lijn' in je leven;
 • krisisverwerking;
 • verlies en rouw;
 • sterven;
 • verdriet, verbittering, akseptatie;
 • onmacht - almacht;
 • zorg voor de verzorgende.
Tijdens de supervisie-bijeenkomsten zal het aksent liggen op het integreren van het geleerde in de praktijk van alle dag en de overdracht, c.q. ondersteuning m.b.t. deze thematiek naar kollega's.

Werkvorm

Zowel tijdens de themadag als tijdens de supervisie-bijeenkomsten zal op een persoons- en ervaringsgerichte wijze gewerkt worden. De eigen ervaring en beleving van de deelnemers m.b.t. zingevingsvragen zullen als uitgangspunt en basis dienen voor de verdieping in het thema.