Zorg voor ...

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

  

ZORG VOOR ZORGENDEN

 

Doelgroep

Ziekenverzorgenden, bejaardenverzorgenden en verpleegkundigen.

Doel

De medewerkers in staat stellen om de zorg voor zichzelf binnen hun werk, dan wel in relatie tot hun werk te verbeteren.

Opzet

De scholing omvat vijf hele dagen met steeds een tussenpoos van ca. 3 à 4 weken. De dagen duren steeds van 9.30 - 16.30 uur en worden in principe buiten de instelling verzorgd.

Het maximum aantal deelnemers per groep bedraagt 15 à 16 deelnemers.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in de tussenliggende periodes het verworvene trachten te integreren in hun dagelijkse bezig zijn. Hierbij wordt een appèl gedaan op de leiding om binnen de werksituatie middels coaching of begeleide intervisie aandacht aan deze integratie te besteden. Tijdens de kursusdagen zal hier steeds bij aanvang op teruggekomen worden.

 

Inhoud

Dag 1 De verzorgende in beeld

Doel

 • meer inzicht in de vele aspekten of delen van de persoonlijkheid
 • meer zicht op de plek die deze 'subpersoonlijkheden' al of niet hebben binnen het werk
 • meer zicht op eigen kwaliteiten
 

Thema's

 • verkenning van de eigen persoonlijkheid
 • persoonlijke identiteit binnen het werk
 • verdieping van een aantal subpersoonlijkheden en hun uitwerking in de praktijk
 • benutten van on-ontgonnen terreinen
 

Dag 2 Wat heb je in huis?

Doel

 • op zoek naar eigen bronnen (resources)
 • meer zicht op eigen bronnen van inspiratie en bezieling
 • meer bewustzijn van eigen zinbeleving m.b.t. het werk
 • meer zicht op de balans 'geven - ontvangen'
 • meer zicht op vervormingen van deze funkties
 

Thema's

 • onze eigen bronnen van inspiratie en bezieling
 • eigen bronnen aktiveren
 • zin, bezinning, zinbeleving
 • de 'rode draad'
 • wat wij van ouderen kunnen leren
 • de funktie van intuïtie
 • vervormingen
 

Dag 3 Kunnen we nog een beetje plezier hebben in het werk?

Doel

 • opnieuw ervaren van de positieve kracht van werken met humor
 • plezier beleven in het werk
 • kunnen relativeren
 

Thema's

 • Door middel van oefeningen uit de clowns- en theaterwereld gaan we op zoek naar de clown die in ieder van ons aanwezig is.
 • Kenmerken van de clown zijn:
  • kunnen verwonderen
  • kunnen relativeren
  • kontakt maken
  • kwetsbaarheid
  • spontaniteit
  • openheid
  • plezier beleven
 

Dag 4 Omgaan met emotionele ervaringen

Doel

 • in staat zijn eigen ervaringen te delen
 • inzicht krijgen in de eigen normen t.a.v. het omgaan met emotionele ervaringen
 • het vergroten van inzicht in de eigen reakties en gevoelens die door emotionele ervaringen worden opgeroepen
 • inzicht krijgen in 'verwerkingsstrategieën' m.b.t. emotionele ervaringen
 

Thema's

 • het begrip emotionele ervaringen
 • eigen ervaringen
 • eigen normen t.a.v. het omgaan met emotionele ervaringen
 • eigen reakties
 • faktoren die emotionele ervaringen positief, c.q. negatief kunnen beïnvloeden
 • verwerkingsstrategieën m.b.t. emotionele ervaringen
 

Dag 5 Je hoeft het niet alleen te doen?

Doel

 • inzicht in het belang van kollegiale ondersteuning
 • inzicht in het delen van onmacht, onzekerheid, emoties e.d.
 • inzicht in het belang van zicht hebben op elkaars kwaliteiten en beperkingen
 • kunnen hanteren van het 'niet-oplosbare'
 • inzicht in het belang van opkomen voor eigen belangen
 • oog hebben voor elkaar
 • zelfvertrouwen in zichzelf als individu en als groep
 • inzicht in het belang van 'humor' binnen het werk
 

Thema's

 • zorg voor elkaar
 • kwaliteiten-kwadrant
 • steun vragen en geven
 • luisteren zonder te willen oplossen
 • omgaan met het 'niet-oplosbare'
 • weerbaarheid
 • opkomen voor belangen
 • zelfvertrouwen
 • werken vanuit de vier H's (Hart, Handen, Hoofd, Humor)
 • integratie en afronding